Globalizace ničí koncept sociálního státu

Druhého a třetího září 2010 probíhal v Litomyšli opět seminář s názvem Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. Do Smetanova domu přijeli odborníci nejenom z České i Slovenské republiky, aby tu prezentovali své poznatky a zkušenosti. Důležitým tématem se letos stala problematika služeb pro ohrožené rodiny a děti v ČR.